Events

In 2019, G.A.V. Jafet intends to organize the following events:

– a general members assembly
– the annual alumni day/dinner
– a career-related activity for students of ELC and members of study association Esperia
– alumni drinks, on various locations throughout the country

As soon as the dates for these activities are known, we will post them on this website.

***

In 2019 is G.A.V. Jafet voornemens om de volgende activiteiten te organiseren:

– een algemeneledenvergadering
– de jaarlijkse alumnidag/-diner
– een carrièregerichte activiteit voor studenten ETC en leden van studievereniging Esperia
– alumniborrels

Zodra er data bekend zijn van activiteiten, zullen deze bekend worden gemaakt.