Events

In de periode september 2016 – december 2017 is G.A.V. Jafet voornemens om de volgende activiteiten te organiseren:

– een algemeneledenvergadering
– de jaarlijkse alumnidag/-diner
– een carrièregerichte activiteit voor studenten ETC en leden van studievereniging Esperia
– een paar alumniborrels, op verschillende locaties in het land
– een symposium om het begin van het bestaan van Jafet te vieren

Zodra er data bekend zijn van activiteiten, zullen deze bekendgemaakt worden.

***

In the period of September 2016 – December 2017 G.A.V. Jafet intends to organize to following events:

– a general members assembly
– the annual alumni day/dinner
– a career related activity for students of ELC and members of study association Esperia
– some alumni drinks, on various locations throughout the country
– a kick-off symposium

As soon as we have dates or more information on these activities, an update will be given.