Board

The board of G.A.V. Jafet consists of:

Geertje Wilmsen (chair)

Geert Loer (vice chair)

Gijs Altena (secretary)

Mike Burger (treasurer)

Bob de Jonge (European Languages and Cultures department representative)

***

Het bestuur van G.A.V. Jafet bestaat uit:

Geertje Wilmsen (voorzitter)

Geert Loer (vicevoorzitter)

Gijs Altena (secretaris)

Mike Burgers (penningmeester)

Bob de Jonge (vertegenwoordiger namens de afdeling Europese Talen en Culturen aan de RUG)