Association

Groninger Alumnivereniging Jafet is de kortgeleden opgerichte vereniging voor alumni en oud-studenten van de opleiding Europese Talen en Culturen (en vroeger bestaande talenstudies) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jafet heeft als doel het contact tussen alumni te bevorderen en alumni betrokken te houden bij de afdeling Europese Talen en Culturen. Jafet wil ook graag bijdragen aan de arbeidsmarktoriëntatie voor studenten ETC.

***

Groninger Alumnivereniging Jafet is the recently founded alumni association for alumni and ex-students of the study European Languages and Cultures (and former existent language studies) at the University of Groningen. Jafet aims to enhance the contact between alumni and keep them connected to the department of European Languages and Cultures. It also aims to contribute to the orientation on careers by ELC students.