Welcome

Groninger Alumnivereniging Jafet is the association for alumni and former students of European Languages and Cultures  and previously-existing language studies at the University of Groningen. It was founded in 2016. Jafet aims to enhance contact between alumni and to keep these alumni connected to the department of European Languages and Cultures. It also aims to contribute to current students’ career orientation.

***

Groninger Alumnivereniging Jafet is de in 2016 opgerichte vereniging voor alumni en oud-studenten van de opleiding Europese Talen en Culturen (en vroeger bestaande talenstudies) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jafet heeft als doel het contact tussen alumni te bevorderen en alumni betrokken te houden bij de afdeling Europese Talen en Culturen. Jafet wil ook graag bijdragen aan de arbeidsmarktoriëntatie voor studenten ETC.